Hình ảnh và giới thiệu về ICD CR

 

THỰC TRẠNG HÀNG HÓA KHU VỰC CAM RANH

 

Các phương thức vận tải hàng hóa vận tải hàng hóa hiện hữu tại kết nối đi / đến Cam Ranh và khu vực lân cận.

 

hanghoa

 cocau

xuatnhap

noidia

Bài viết của: saigonnewport.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD CAM RANH

Địa chỉ: TDP Đá Bạc, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 02583.955868 / Hotline: 0913.266357 (Mr. Lâm)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Website: www.icdcr.com.vn